[logo B'ART]

Komfort Offices / Siedziba Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego i Rejonowego dla m. st. Warszawy, Warszawa: 2007

Lokalizacja
ul. Czerniakowska 100, Warszawa
Projekt
2005-2006 / 2006-2007
Realizacja
2007-2008
Pow. całkowita
28200