[logo B'ART]

Koncepcja zagospodarowania kwartału "Foksal" w Warszawie: 2002

Lokalizacja
kwartał ulic Nowy Świat, Foksal, Skarpa Wiślana, Al. Jerozolimskie, Warszawa
Projekt
2001-2002
Inwestor
Gmina Warszawa - Centrum
Obszar opracowania
136960
Pow. zabudowy
30355

Kwartał śródmiejski ograniczony ulicami: Nowy Świat, Foksal, Skarpa Wiślana, Al. Jerozolimskie charakteryzuje się zabudową oraz przestrzenią urbanistyczną o wielowarstwowych wartościach dziedzictwa kulturowego tego rejonu Warszawy i jego historycznego śródmieścia.

Wnętrze urbanistyczne kwartału za zabudową uliczną Nowego Światu, Foksal i Smolnej stanowi obecnie nieuporządkowaną przestrzeń, wypełniają ją częściowo odbudowane lub nie odbudowane zabudowania oficyn oraz warsztaty i pawilony handlowe zrealizowane po II Wojnie Światowej.

Obsługa komunikacyjna kwartału przebiega ulicami Foksal oraz Smolną a istniejąca tu funkcja mieszkalno-usługowo-handlowo-biurowa jest wyposażona w niedostateczną ilość miejsc parkingowych.

W tym rejonie znajduje się stacja podmiejskiej kolei PKP, która po przyszłym utworzeniu obwodnicy kolejowej dla międzydzielnicowej obsługi pasażerskiej może stać się bardzo ważną stacją przesiadkową zsynchronizowaną z liniami tramwajowymi i autobusowymi Al. Jerozolimskich oraz ul. Nowego Światu.

Zdecydowano się na usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego wprowadzając we wnętrze kwartału ciąg komunikacji pieszo-jezdnej wraz z wjazdami i wyjazdami do podziemnych miejsc parkingowych, których ilość limitowana jest istniejącą historyczną zabudową.

Przyjęta oś kompozycyjna w kierunku wschód – zachód ze wspomnianym ciągiem pieszym zdecydowanie determinuje zagospodarowanie tego kwartału, zaś integralną częścią przyjętego założenia urbanistycznego jest uporządkowana i konsekwentnie prowadzona zieleń – prostopadle do ciągu zieleni Skarpy Warszawskiej.

Projektowane otwarcia na Skarpę oraz promenady – pasaże wzdłuż skarpy na całej jej długości, wymagają punktów atrakcji nie tylko wizualnej (dolina Wisły) ale także funkcjonalnej , dlatego zaproponowano wokół istniejącego budynku wieżowego na skarpie duży ośrodek młodzieżowo – rozrywkowy (galerie, puby, bistra, kafejki i restauracje, kluby, dyskoteka, bilard, i.t.p.) z pełną dostępnością od strony promenady.

Obok na osi Alei Jerozolimskich z obu jej stron (przy wejściu do stacji PKP) założony został program związany z funkcjami Muzeum Narodowego - w obu ciągach budynków skomponowanych na łuku proponuje się organizacje wystaw czasowych, ekspozycje muzealne i okolicznościowe, powiązane z obsługą gastronomiczną, obsługą internetową (w połączeniu z innymi muzeami na świecie), zaś program i kompozycja przestrzenna nadaje się na tło dla letnich manifestacji muzycznych.

Projekt nawiązuje swoją skalą i charakterem fasad do sąsiadującej zabudowy przełomu XIX-XXw., jedynie zabudowa południowej pierzei Al. Jerozolimskich odpowiada tej szerokiej arterii z budynkami naprzeciw (Muzeum Narodowe, Giełda) a zharmonizowanie wysokości i skali z zabudową kwartału Smolna – Foksal następuje na wysokości ulicy Smolnej.

W ramach działań prowadzących do rewaloryzacji projektowanego obszaru zaproponowano szereg kameralnych przestrzeni, które są tłem dla aranżacji małej architektury – fontann, akcentów rzeźbiarskich, ławek, klombów czy innych elementów, które stworzą wysoki standard przestrzenny i architektoniczny kreujący niepowtarzalny klimat tego fragmentu Stolicy.