[logo B'ART]
Barciński Office Park, budynek Sądu w Łodzi