[logo B'ART]

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania terenu pofabrycznego w Łodzi przy ulicy Tylnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową: 2006

Location
kwartał ulic Tylna, Sienkiewicza, Kilińskiego w Łodzi
Project
2006
Total area
78650
Client
SGI Baltis Sp. z o.o.
Study area
48584

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w bardzo bliskiej odległości od centralnych ulic i dzielnic miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego.

Istniejące budynki pofabryczne i budynek mieszkalny przy ul. tylnej są obiektem do adaptacji i narzucają sposób rozwiązania urbanistyki i architektury całemu otoczeniu.

Cały ten obszar został powiązany ciągiem pieszym wschód-zachód łączącym ul. Kilińskiego z ul. Sienkiewicza i dalej ul. Brzeźną do osi centralnej miasta.

Pasaż ten przechodzi przez trzy różne typy zabudowy, 3 kondygnacyjnej zabudowy parkowej od wschodu (ul. Kilińskiego), partii środkowej z zabudową XIX wiecznych obiektów fabrycznych adaptowanych na mieszkania i biura i inne usługi oraz od zachodu zabudowy rezydencjonalnej usytuowanej wokół atrakcyjnego " oczka " wodnego, które daje dodatkowy mikroklimat.

W przyszłości można go przedłużyć aż do ul. Sienkiewicza poprzez działkę od zachodniej strony terenu, która oddziela obecnie opracowywany obszar od bezpośredniego styku z ulicą.

Kompozycja ciągu uwzględnia punkt centralny terenu komina i wieży, widocznych zarówno od wschodu (ul. Kilińskiego) jak i zachodu (od strony oczka wodnego).

Proponowana kubatura mieszkań ukształtowana jest wysokościowo zgodnie z warunkami zabudowy, tj. od południa (ul. Tylna) wysokość zabudowy wynosi 3 kondygnacje do gzymsu plus 1 kondygnacja cofnięta o 1,5-2m od fasady.

W głębi działki zabudowa o wysokości 6 kondygnacji po stronie zachodniej i 3-4 kondygnacje po stronie wschodniej (ul. Kilińskiego).

W adaptowanych budynkach pofabrycznych proponuje się na piętrach budowę "loftów" mieszkalnych z usługami w parterze.

Parkingi zostały usytuowane w dwóch grupach, wschodniej i środkowej w taki sposób, żeby pochylnie zjazdowe były zlokalizowane bezpośrednio w parterach budynków i jak najmniej ingerowały w przestrzeń wokół budynków