[logo B'ART]

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na Muzeum Historii Polski w Warszawie: 2009

Location
al. Ujazdowskie 6 (oś Stanisławowska)
Project
2009
Total area
19991
Client
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koncepcja Muzeum odnosi się do wielu kontrastowych okresów w historii Polski co znajduje odzwierciedlenie w programie MHP w postaci dedykowanych ekspozycji dotyczących średniowiecza, czasów nowożytnych, wydarzeń XIX wieku, okresu 1914 - 1945, PRL czy w końcu galerii XXI wieku.

Budynek Muzeum Historii Polski ma postać serii pawilonów - elementów nanizanych na forum i komunikację, zespolonych w jedną zróżnicowaną bryłę, z bogatą linią zabudowy i wpisującą w proponowane założenie parkowe.

Penetracja zieleni zewnętrznej do budynku i odwrotnie, pozornie sprzeczne z kanonami ekspozycji przy zastosowaniu mobilnych i nieprzeziernych przesłon pozwala na wykreowanie dynamicznej przestrzeni ekspozycyjno – muzealnej, która będzie posiadać zdolność zmiany charakteru ekspozycji, rodzaju oświetlenia i atmosfery zwiedzania.

Bezpośrednią przestrzeń wokół Muzeum wykorzystuje się na ekspozycję w postaci elementów przestrzennych i symboli tworząc obieg zewnętrzny na wolnym powietrzu.

We wschodniej części budynku mamy dwa poziomy zwiedzania ekspozycji stałe j- obieg podstawowy na poziomie parteru, z dokumentacją multimedialną i dużym przybliżeniem okresów historycznych i obieg uzupełniający usytuowany na antresolach.

Umieszczenie stref edukacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni muzealnej pozwala na włączenie ich w obieg zwiedzania, a w części zachodniej, w której również zlokalizowana będzie administracja muzeum, projekt zakłada bliskie sąsiedztwo audytorium i sal wielofunkcyjnych ze strefą ekspozycji czasowych.

Na urbanistykę całego założenia składają się Oś Stanisławowska, Zamek Ujazdowski jako zasadnicza i jedyna dominanta Osi od strony wschodniej , Agora jako dominanta Osi Stanisławowskiej, aleja spacerowo - widokowa na skarpie, przekrycie wąwozu Trasy Łazienkowskiej oraz utworzenie dużej przestrzeni zielonej Parku Stanisławowskiego.

Trasę Łazienkowską pozostawiono bez zmian, korekty dotyczą wyjazdu w rejonie nowo projektowanego ronda Na Rozdrożu i Al. Szucha, zaś dojazdy techniczne (TIR, samochody dostawcze i osobowe) realizowane są od strony wschodniej przez ul. Myśliwiecką

Parkingi autokarów pod estakadą Trasy Łazienkowskiej od wschodu i na Rondzie na Rozdrożu od strony zachodniej Śródmieścia.

Konstrukcja na trzech podporach z rozdzieleniem jezdni w tunelu pod Muzeum oparta na skrzyniach fundamentów w których od północy znajdują się dojazdy zaopatrzenia i parkingi samochodów osobowych a od południa pomieszczenia techniczne.